2
Privat Dansk Varmblods hoppekåring i Norge 2010

Vi viderefører tradisjonen med Privat DV-hoppekåring i Norge. Dato for arrangementet er lørdag 18/9-2010 med påmeldingsfrist 1/8. Mer info om tid og sted vil følge senere. Fjorårets hoppekåring viste seg å være et svært populært tiltak. Totalt 30 bedømte hopper, som er deltager-rekord for en hoppeutstilling i Norge. Det er ingenting i veien for at din hoppe kan kåres i flere Avlsforbund. For hingster er dette vanlig, og begrunnelsen er å sikre individets karriere-mulighet innenfor ulike avlsforbund. Innenlands -markedet etterspør i stadig større grad DV-kåring, – både ved salg av avlshopper og føll. En DV-kåring av din hoppe vil således representere en næringsmessig investering for framtiden. Det meste er mulig, valget er ditt.

Les mer

RR Landtine solgt

Publisert 17. mars 2010 i Eget oppdrett, Hopper, Norge, Salgshester

0
RR Landtine solgt

RR Landtine som debuterte LB:3 med 61,11% oktober 2009 er solgt. Ny eier er Kristin Dyrkorn, Tanum. Vi gratulerer ny eier og ønsker lykke til videre!

Les mer

9
Pintohingst godkjent for ridehestavl – Stutteri-ML tilbyr registrering i Mecklenburg fra 2010

Stutteri-ML tilbyr fra 2010 registrering av avkom e. Sir Cisco (San Diego E) og Royal Olymp i Varmblodstamboken i Mecklenburg, som er et avlsforbund for varmblods ridehest i Tyskland. Som en ekstra tjeneste til sine kunder vil det bli avholdt en eksteriørkåring/registrering i Norge for de hoppeeiere/oppdrettere som ønsker registrering av avkom i Mecklenburg. Dermed vil hoppeeiere som ønsker å avle ridehest med farge gis en ekstra mulighet. Hingstene vil være tilgjengelig på transportsæd ved avlsstasjon hos RR Reierstad Ridehest. Hingsten Sir Cisco (San Diego E) vil stå i utdannelse hos Berider Inger Bugge.

Les mer

0
Hestepraktiserende veterinærers oppdateringsseminar

Den 12. – 13. mars 2010 deltok veterinær Unn Reierstad på Hestepraktiserende veterinærer sitt halvårlige oppdateringssseminar. Som i 2005 var temaet kjøp/salgsundersøkelser av hest. Denne gang med bl.a. interaktiv multimediegjennomgang av veterinærmedisinske (bl.a. kalibrering av veterinærene mht halthetsgradering) og juridiske aspekter. Kurs-/foredragsholdere var noen av våre mest erfarne hestepraktikere, advokater og representanter fra forsikringsbransjen (Gjensidige og Agria).

Les mer

2
Sprangindeks over snitt i DV & Opptatt i springhestprogrammet

Dansk Varmblod har nå publisert oppdaterte indekser for både hopper og hingster. Alle hopper som deltok på sadelkåring ved privat Dansk Varmblods hoppekåring i høst har nå fått indeks. Våre avlshopper har fått en indeks i sprang over gjennomsnitt i Dansk Varmblod, en populasjon på rundt 4000 fødte føll årlig. Dette gir et enda sterkere kvalitetsstempel enn når man konkurrerer i et lite avlsforbund som Norsk Varmblod, med bare 120-150 fødte føll årlig. Ikke minst gir medlemskapet i Dansk Varmblod særdeles god og kostnadseffektiv synliggjøring av resultatene.

Les mer

2
Unghestprosjekt & Nyheter til DV-avlere i Norge

Alle norske hopper som deltok i DVs privatkåring i Norge 2009 er nå oppført i DVs HOPPESTAMBOG 2009, og alle hoppeeiere har mottatt hvert sitt eksemplar i posten. I år som i fjor sikter vi inn en hoppekåring til høsten. I den forbindelse jobber vi med et spesialtilbud for tilridning og visning av 3-åringer etter hingstene Cicero Van T & L, Tobajo Picez og JJ Deemster (UNGHEST-PROSJEKTET). I tillegg til at FØLLFESTIVALEN er en faglig og markedsmessig møteplass, vil en målsetning også være samtidig å kunne tilby signalementsutstedelse/ merking av føll, samt kåring av hoppene, som er praktisk og økonomisk prisrasjonelt for oppdretterne. Nytt i 2010 er dessuten introduksjon av særskilte Stimulans/Rabattordninger for DV-kårede hopper i Norge ved avlsstasjon.

Les mer