0

ProfVet er Nordens største tilbyder av journal-datasystemer for veterinærer. Programmene brukes av mer enn 1000 veterinærer i Norge og ProfVet har nå også inngått avtale med svenske Trofast AB slik at norske og svenske veterinærer kommer inn i felles system. Systemet er i kontinuerlig utvikling i samarbeid med brukerne. Fokus er rettet mot at vanlig bruk av programmene skal være så rask og effektiv som overhodet mulig, samtidig som programmene skal ha det innhold og den funksjonalitet brukerne etterspør, dvs bl.a. tilfredsstille alle forskrifter, både veterinærfaglige og regnskapsfaglige, som:

  • Journal- enkel eller avansert med sykehistorie og tillegsskjemaer
  • Internettkommunikasjon mot forsikringsselskap med direkteoppgjør hele døgnet
  • Elektronisk overføring av rekvisisjoner/prøvesvar/sykehistorie
  • Internettkommunikasjon mot Sentrallaboratoriet, Patologisk lab og Dyreidentitet
  • Fakturering med oppfølging

Les mer på www.profvet.com

Legg igjen en kommentar