AVLSSTASJON

Vi tilbyr SÆDFORMIDLING & INSEMINERING ved vår avlsstasjon på KLØFTA / 5 MIL NORD for OSLO / 2,5 MIL FRA OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN (rask og rimelig sædhenting): Alle tilgjengelige norskstasjonerte og utenlandskstasjonerte hingster på transport og frossen sæd vil være mulig.

Avlsstasjonen er åpen fra 1.mai til 1.september. I 2018 åpnet vi ny stall.

Avlsstasjon Reierstad Ridehest (Foto: Reierstad Ridehest / Veterinær Reierstad)

Avlsstasjon Reierstad Ridehest (Foto: Reierstad Ridehest / Veterinær Reierstad)

Avlsstasjon Reierstad Ridehest (Foto: Reierstad Ridehest / Veterinær Reierstad)

 

Priser og betingelser 2018:

Veterinærpris inseminering:

Fast sesongpris : Inseminering med fersk sæd : 3000,-
Fast sesongpris : Inseminering med frossen sæd : 5000,-

I prisene inngår all type undersøkelse, behandling og utstyr i forbindelse med reproduksjonspraksis utført på stasjon. I prisen inngår også fritt antall drektighetsundersøkelser. 17 dg, 30 dg og eventuelt senere. Medisiner,  materiell knyttet til eventuell behandling og ev. eksterne laboratorieundersøkelser tilkommer. Ved inseminering med frossen sæd blir hoppene undersøkt inntil 5x daglig. Bytte fra frossen til fersk sæd kan gjøres uten ytterligere veterinær omkostning.

Stasjons-/ekspedisjonsavgift ifbm. inseminering:

Engangsavgift på 2000,- pr hoppe pr hingst/sesong.

Faktureres ved 1. inseminering. Inkluderer fasilitet- og driftskostnader forbundet med investering og drift av avlsstasjon samt all administrasjon og service tilknyttet inseminering (som hjelp med sædformidling / bestilling/ import og lagring av frossensæd). Inkluderer også veiledning og tilrettelegging vedr. føllregistrering (avgifter fra registrator tilkommer). Ved bytte av hingst faktureres ny stasjons-/ekspedisjonsavgift. For avlsstasjoner/hingster på transportsæd vi har avtaler med gis reduksjon i avgiften. Transportkostnader for henting av sæd tikommer.

 

Hingstesæd / bedekningsavgift:

Prisopplegg avgjøres av hingsteholder. Vanlige pris-/risikodelingsmodeller er for fersk/transportsæd betaling i 2 rater hvor 1. rate forfaller til betaling ved inseminering/1.sædleveranse og 2.rate ved 3 mnd drektighet, for frossensæd en fast pris for et antall strå pr sesong. Transportkostnader for forsendelse tilkommer. Det utstedes vanligvis en bedekningskontrakt mellom hingsteholder og hoppeeier som viser betingelsene.

 

Oppstalling (helpensjon) på stasjon

150,- per døgn eller 3500,- pr mnd. Faktureres ved Hoppas hjemreise/månedlig. Spesialpris langtidsopphold løsdrift/beite for unghester/rekonvalesenshester/hopper som kommer minst to mnd før bedekningssesongens begynnelse (1. mars) og blir stående etter bedekningssesongens slutt (fra 1.september): 2400,- pr mnd (1 mnd oppsigelse) faktureres månedlig på forskudd. Tilleggstjenester som hovslager, tannrasp, visning på skuer o.l er ikke inkludert.

Hvis ikke hesten har fått ormekur siste uke eller det kan legges frem attest på nylig eggtelling, kan dette bli utført ved ankomst og fakturert i tillegg. Tilsvarende for vaksiner som er utløpt/i ferd med å utløpe ved ankomst, og hester som blir stående over noe tid blir gitt nødvendige ormekurer og vaksiner og fakturert for det. Ved følling på stasjon: Veterinærkostnader/kostnader ifbm. føllingsvakt tilkommer. Fra føllet er 3 mnd faktureres oppstalling langtidsopphold for dette.

Oppstalling innebærer daglig tilsyn og inn-/utslipp/møkking ved behov, administrasjon av regelmessig verking/skoning/tannrasp, gratis salgsannonse på vår hjemmeside, samt at vi også er behjelpelig med å tilby tjenester for oppfølging av hoppe og avkom så de kommer inn i et godt system, se bl.a TERMINLISTETILRIDNING og NYHETER. Stasjon tar vare på hest/føll på best mulig måte, med regelmessig veterinært tilsyn. Dusj og føn er ikke inkludert. Hestene oppstalles for øvrig på Hoppeeier/Oppdretters (oppdragsgivers) eget ansvar og stasjon svarer ikke for skade eller sykdom som hesten eller føll ved fot kan få under oppstalling / utegang / inseminering. Dersom det oppstår skade på hest/føll hvor veterinærhjelp er nødvendig gis fullmakt til å yte nødvendig veterinærhjelp for oppdragsgivers regning. Oppdragsgiver kontaktes så raskt som mulig.

NB. Det tilkommer mva til samtlige oppgitte priser. Faktura-/administrasjonsgebyr 80,-. Før ankomst fylles ut en egenerklæring/ bedeknings-/oppstallingskontrakt. Hestens rase- og sportspass skal følge hesten til Stasjon. Prisene og betingelsene for insemininering og oppstalling justeres årlig ved årsskiftet/inngangen til ny avlssesong, for ordinære veterinærtjenester ved behov (sfa. bl.a. investering i  utstyr og kompetanseheving, endringer i rammebetingelser eller marked).