OPPDRETT & TRENINGSFILOSOFI

Avlsmetoder og -verktøy

DV hoppekåring (Foto: Avlshest.no)

DV hoppekåring (Foto: Avlshest.no)

Moderne ridehestavl er ikke basert på tilfeldigheter. Målet er å avle prestasjonshester i dressur, sprang eller feltritt. For å øke sannsynligheten for at de ønskede egenskapene nedarves, gjør de ledende avlsforbundene bruk av bevisste, planmessige avlsprogram og avlsmetoder basert på innsamlede og analyserte data om hestene i sport og avl. Dette er nedfelt i forbundene sine avlsplaner og kåringsregler, som skal sikre en kvalitetsmessig datafangst, som igjen kan brukes videre i avlsarbeidet. RR benytter seg bl.a. av tjenester fra Dansk Varmblod, som er blant Europas ledende avlsforbund, og det svenske eliteavlsprogrammet Hopphästklubben

- begge er godt tilrettelagte samarbeidspartnere for den næringsdrivende oppdretteren.

 

Oppdrettsmiljø

Oppdrett - Løsdrift

Oppdrett – Løsdrift (Foto: Grethe Nordby/Trollfoto AS)

Våre hester holdes i løsdrift året rundt for et naturlig sosialt hesteliv, frisk luft (naturlig luftskifte) og mest mulig bevegelse. Dette gir en naturlig fysikk, sunnhet og styrke i bevegelsesapparatet og en harmonisk psyke. I stalluft finnes dessuten ofte opp til flere tusen ganger så høye konsentrasjoner med bakterier, muggsopper og ammoniakk som ute, og disse høye konsentrasjonene medfører de vanlige problemer med luftveislidelser vi ser hos mange hester. Hester tåler lave temperaturer bra, så lenge de blir gradvis tilpasset, de ikke er våte, får tilstrekkelig mat, har et godt strølag på liggeplassen og ikke blir utsatt for trekk. Resultatet er harmoniske, sterke og sunne unghester som er tillitsfulle og samtidig ivrige etter å lære.

 

Treningsfilosofi – Berider Inger Bugge

RR Constanza e. Concorde / Royal Z II - Inger Bugge, debut sprangchampionat for 4-åringer

Debut sprangchampionat for 4-åringer (Foto: Avlshest.no)

Jeg ønsker å utdanne hestene etter utdannelses skalaen, og denne gjennspeiler seg i videre utvikling, og er minst like viktig i sprangen. Jeg ønsker å kunne ri hesten på en harmonisk og lett balanse etter dressurens klassiske prinsipper. Jeg tar utgangspunkt i den tyske utdanningsskalaen, og ønsker at de hestene jeg er involvert i skal skynde seg sakte, så de er sterke nok i muskelaturen og psyken til de oppgavene de blir satt opp imot. Det er kun mulig å samle en hest som taktmessig går frem til hånden, som slapper av og svinger gjennom hele kroppen, og flytter bakbeina i retning forbeina. Først da vil treningen være ordentilg muskeloppbyggende og styrkende.

 

Dokumentasjon av kvalitet og KCH

Vår filosofi er full ærlighet om våre hesters kvaliteter for at du som rytter skal nå dine mål og vi oppnå tillit i markedet – vi jobber for norsk ryttersport!

Alle våre hester leveres derfor fra stutteriet med en dokumentasjon på sin oppdrettshistorie. Dette for at mest mulig fullstendige opplysninger om hestens historie skal gi deg som rytter grunnlag for best mulig management senere, og dermed gi våre hester optimale muligheter.

Vi forsøker å leve opp til Hopphästklubbens KCH-normer (Kvalitetscertifierad Hästuppfödning). Les mer på www.hhklubben.se.