SAMARBEID SPORT/AVL

Stutteriets avlsmål er ridehester som kan konkurrere på toppnivå internasjonalt i de olympiske disipliner sprang,  feltritt og dressur. Det satses primært på spranghester.   

For å oppnå dette er det ikke bare avgjørende med lange aner prestasjonsblod i avlsmaterialet som utgangspunkt og gode verktøy for seleksjon, hestene skal også utdannes og bevise deres verd i sporten. Et levedyktig oppdrett er derfor komplekst sammensatt, hvor utdanning av hester og ryttere i samspill er nøkkelen.   

Et godt samarbeid mellom sport, avl og velvillige sponsorer i Norge

I. jj_championat har resultert i et nytt SPORT- OG AVLSCHAMPIONAT, med profesjonelle dommere og gode premier for de som ønsker å vise 3- og 4-årige varmblods ridehester uavhengig av stambokstilhørighet og medlemskap. Dette som et tilbud i utdanningen av unghestene. I sprang blir 3-åringene løshoppet og 4-åringene hoppes under egenrytter. Gangartshestene vises under egenrytter.   

RR REIERSTAD RIDEHEST er en av initativtagerne/arrangørene i samarbeidsgruppen av norske oppdrettere bak arrangementet. Proposisjoner, resultater og annen info finnes i nyhetsarkivet. Følg også med på vår TERMINLISTE for årets avvikling.  

II. har resultert i en ny FØLLFESTIVAL i Norge, med profesjonelle dommere og gode premier for kunder hos hingstestasjonene Bråten Gård og JJ Horses (uavhengig av avlsretning, stambokstilhørighet og medlemskap). Målet er å skape en attraktiv salgsarena for avl og sport, samt å skaffe nok data til å kunne levere hoppeeierne avlsindekser på stasjonenes hingster.  

”En kreds af norske hingsteholdere har arbejdet hårdt og meget målrettet frem mod etablering af en følfestival i Norge, præcis som man har kendt det i årtier hos de fleste tyske hingsteholdere, og hos enkelte i Danmark, hvor føllene blir bedømt i afkomsgrupper efter de involverede hingstestationers hingste, og i mixede grupper af springbetonede- eller dressurbetonede afstamninger, hvilket giver fantastiske muligheder for at danne sig et ret præcist indtryk af de enkelte hingstes nedarvning.”  Uttalelse av Leder/Dansk Varmblods kåringskommisjon Poul Graugaard som har forestått bedømmelsen i 2007 og 2009.  

RR REIERSTAD RIDEHEST er en av sponsorene bak arrangementet. 

Les også om fjorårets arrangement og bildegallerier hos Avlshest.no: 

I tillegg til at FØLLFESTIVALEN er en faglig og markedsmessig møteplass, vil en målsetning også være samtidig å kunne tilby signalementsutstedelse/ merking av føll, samt kåring av hoppene, som er praktisk og økonomisk prisrasjonelt for oppdretterne. 

Ryttersamarbeid – trinnene i vår samarbeidsfilosofi

Modell I – rent kjøp og salg – profesjonell unghestrytter

- Forutsetning: Ultimat topphest.   

- Inntjeningspotensiale ved salg av hesten: Investeringsprosjekt med stort forventet underskudd men liten risiko for oppdretter og relativt grei og sikker inntjening for rytter.   

- Kostnadsdeling: Oppdretter tar alle kostnader.   

- Risikodeling: Oppdretter tar hele risikoen.   

- Kostnads- og prisresultat: Aktuelt valg for den ultimate topphest: Hesten blir meget dyr. (Overslag 100′ som 3-års, deretter 100′ per år). Alternativt dumpes den i markedet og oppdrettet legges ned. Bredden av rytterne får ikke tilgang til gode hester.   

Modell II/Trinn I – kostnads- og risikodeling – amatørrytter som vil satse på unghester

- Forutsetning: God ridehest over gjennomsnitt. Hesten er til salgs.   

- Inntjeningspotensiale: Investeringsprosjekt med forventet underskudd for både oppdretter og rytter.   

- Kostnadsdeling: Oppdretter sponser rytter med et (evt. flere) godt rideemne, rytter holder alle kostnadene knyttet til hold og start av hesten – muliggjør rytters utvikling gjennom gode instrumenter til en lavere pris enn om rytter i tillegg må kjøpe hesten. Muliggjør utdanning av hester for oppdretter.   

- Risikodeling: oppdretter har som eier hovedrisikoen, men en liten andel knyttet til skaderisiko tillegges rytter for å stimulere til skadeforebyggende trening. Rytter kan når som helst miste hesten gjennom salg, men har forkjøpsrett i hesten, og kan derfor på et hvilket som helst tidspunkt kjøpe den ut for å få full kontroll over muligheter/risiko ved den dersom rytter tror hun/han kan tjene på hesten ved å utvikle og selge den selv.   

- Kostnads- og prisresultat: Aktuelt valg for den over gjennomsnittlig gode hesten (prisnivå 100′). Hesten holdes på omtrent samme kostnadsnivå og blir tilgjengelig for bredden av ryttere gjennom rytternes egeninnsats. Oppdrettet kan fortsette å eksistere på et eksistensminimum og nivået på rytterstanden utdannes og heves gradvis.   

Modell II/Trinn II – kostnads- og risikodeling – bonus for rytter som satser på unghester

- Forutsetning: God ridehest over gjennomsnitt. Hesten er til salgs, rytter oppnår gode resultater.   

- Inntjeningspotensiale: Investeringsprosjekt med mulig overskudd for oppdretter.   

- Kostnadsdeling: Oppdretter sponser rytter med et (ev. flere) godt rideemne, rytter holder alle kostnadene knyttet til hold og start av hesten – muliggjør rytters utvikling gjennom gode instrumenter til en lavere pris enn om rytter i tillegg må kjøpe hesten. Muliggjør utdanning av hester for oppdretter.   

- Risikodeling: oppdretter har som eier hovedrisikoen, men en liten andel knyttet til skaderisiko tillegges rytter for å stimulere til skadeforebyggende trening. Rytter kan når som helst miste hesten gjennom salg, men har forkjøpsrett i hesten, og kan derfor på et hvilket som helst tidspunkt kjøpe den ut for å få full kontroll over muligheter/risiko ved den dersom rytter tror hun/han kan tjene på hesten ved å utvikle og selge den selv.   

- Bonus: oppdretter tar fortjenesten som følge av risikoen. Dersom rytter oppnår så gode resultater at hesten selges med en fortjeneste større enn 50% av basalkostnadene får imidlertid rytter prosenter og/eller en ny hest med avtale Trinn III.   

Kostnads- og prisresultat: Aktuelt valg for den over gjennomsnittlig gode hesten (prisnivå 100′). Hesten holdes på omtrent samme kostnadsnivå og blir tilgjengelig for bredden av ryttere gjennom egeninnsats.
Oppdrettet kan eksistere på et eksistensminimum, med muligheter for utvikling/ leveranse av topphester i tråd med at nivået på rytterstanden utdannes og heves gradvis.   

Modell II/Trinn III – profesjonell unghestrytter

- Forutsetning: Topp-hest. Hestens fremtid er gjenstand for avtale mellom oppdretter og rytter, tidspunkt for salg og evt salgssum/verdi på hesten partene imellom avtales ved kontraktsinngåelse.   

-Inntjeningspotensiale: Investeringsprosjekt med forventet overskudd for både oppdretter og rytter.   

- Kostnadsdeling: Oppdretter sponser rytter med 50% eierskap i hesten ved at rytter holder alle kostnadene knyttet til hold og start av hesten i minst 3 år, deretter etter avtale – muliggjør rytters tilgang til gode instrumenter til en lavere pris enn om rytter i tillegg må kjøpe hesten. Muliggjør topp-profilering av oppdretter.   

- Risikodeling: Oppdretter og rytter har begge kontroll over hesten gjennom eierskap og deler risikoen likt. Ved fortjeneste deles overskuddet likt. Dersom en av partene ønsker å bli løst ut på et ikke-avtalt tidspunkt, må den andre kjøpe denne ut i form av avtalt ytelse eller hesten selges til tredjepart.   

- Kostnads- og prisresultat: Aktuelt valg for topp-hesten (prisnivå 2-300′+). Hesten øker i verdi og inntjenings-potensialet for proff-rytteren øker.
Oppdrettet kan utvikles til kontinuerlig leveranse av topphester i tråd med at nivået på rytterstanden utdannes og heves.   

RR Landdorne e. Solos Landtinus / Royal Z II - Emely Paulsen

RR Landdorne e. Solos Landtinus / Royal Z II - Emely Paulsen. Norges beste 4-års spranghest og beste hoppe 2008. (Foto: Avlshest.no)

Norges beste 4-års spranghest 2008…

«En meget edel, feminin, uttrykksfull og høystilt hoppe av fremragende type, meget velhoppende – henger i luften over hinderet – og med en fremragende galoppbevegelse,» var dommernes (ledere av kåringskommisjonen i Dansk Varmblod Poul Grougaard og Norsk Varmblod Cecilie Kilde) kommentar under Norsk Varmblods Landsfinale/Eliteskue 2008. «Det ble også henne, som meget overbevisende vant over sine 4 finalekonkurrenter om tittelen «Årets 4-års spranghest» og «Årets hoppe» i Norsk Varmblod 2008″. Det var meldt/deltok totalt 42 hester med bruksprøve i klassen 4 år og eldre i kvalifiseringene. Hoppen fikk i kvalifiseringen 8.0 for teknikk, 8.5 for kapasitet, 8.5 for galopp og 8.0 for ridbarhet.   

… et resultat av en lang, ressurskrevende prosess: Avlshopper, hingstevalg og fremfôring +Ressurser i tilridning etter modell I mars – oktober 2008 = Til sammen er det pr november 2008 investert rundt 300′ i hesten.   

De samme kostnadene påløper enten hesten blir en vinner eller ikke. For oppdrettere som ikke selv har ridning/konkurranse som hobby, må derfor noe av motivasjonen for å kunne holde det gående være et levedyktig oppdrett.   

Våre samarbeidsmodeller utvikles i samarbeid med ryttere. Har du innspill til hvordan det bør utvikles videre? Momenter som er viktige for deg som rytter? Ønsker du å være med i et organisert samarbeidsnettverk med oppdrettere? TA KONTAKT!