TERMINLISTE

Terminlisten for 2011:  

 • Mecklenburg HOPPEKÅRING -  ? juli. Initiativtager Stutteri-ML.
 • FØLLFESTIVALEN – 20. august. RR Reierstad Ridehest sponser arrangementet.
 • Dansk Varmblods HOPPEKÅRING – 17. september. Påmeldingsfrist 1. august. Initiativtagere JJ Horses, Hanne Hertzberg, RR Reierstad Ridehest, Bråten Gård, Hurley-Langseth.
 • UNGHESTCHAMPIONATET – SPORTS-/AVLSCHAMPIONAT for 3- & 4-ÅRINGER – ? oktober. Påmeldingsfrist ?. JJ Horses, Bråten gård, RR Reierstad Ridehest, Hanne Hertzberg m.fl. står bak.
 • NORWEGIAN PERFORMANCE SALES – SALGSVISNING for unghester -  ?. JJ Horses, Bråten gård, RR Reierstad Ridehest, Inger Bugge, Johnsten gård, Hurley-Langseth står bak.

  

FØLLFESTIVALEN – www.føllfestivalen.no

Et godt samarbeid mellom sport, avl og velvillige sponsorer i Norge har resultert i en ny FØLLFESTIVAL i Norge, med profesjonelle dommere og gode premier hos hingstestasjonene Bråten Gård og JJ Horses (uavhengig av avlsretning, stambokstilhørighet og medlemskap). Målet er å skape en attraktiv salgsarena for avl, sport og tilknyttede næringer, samt å skaffe nok data til å kunne levere hoppeeierne avlsindekser på stasjonenes hingster. NYTT av 2010 er at JJ Horses / Bråten Gård, utover egne stasjonshingster, også ønsker å presentere avkomsgrupper etter øvrige hingster i norsk avl. Dette inviterer de alle hingsteeiere i Norge med på! 
”En kreds af norske hingsteholdere har arbejdet hårdt og meget målrettet frem mod etablering af en følfestival i Norge, præcis som man har kendt det i årtier hos de fleste tyske hingsteholdere, og hos enkelte i Danmark, hvor føllene blir bedømt i afkomsgrupper efter de involverede hingstestationers hingste, og i mixede grupper af springbetonede- eller dressurbetonede afstamninger, hvilket giver fantastiske muligheder for at danne sig et ret præcist indtryk af de enkelte hingstes nedarvning.” Uttalelse av Leder/Dansk Varmblods kåringskommisjon Poul Graugaard som har forestått bedømmelsen i 2007, 2009 og 2010.   

I tillegg til at FØLLFESTIVALEN er en faglig og markedsmessig møteplass, vil en målsetning også være samtidig å kunne tilby signalementsutstedelse/ merking av føll, samt kåring av hoppene, som er praktisk og økonomisk prisrasjonelt for oppdretterne. FØLLFESTIVALEN 2009 trakk 500 besøkende og 75 deltagende føll, og Bråten Gård og JJ Horses har ambisjoner om å gjenta suksessen.   

   

SPORTS- & AVLSCHAMPIONATET – www.unghestchampionatet.no

jj_championat  

Et godt samarbeid mellom sport, avl og velvillige sponsorer i Norge har resultert i nye SPORTS- OG AVLSCHAMPIONAT, UNGHESTCHAMPIONATET, med profesjonelle dommere og gode premier for de som ønsker å vise 3- og 4-årige varmblods ridehester uavhengig av stambokstilhørighet og medlemskap. Dette som et tilbud i utdanningen av unghestene. I sprang blir 3-åringene løshoppet og 4-åringene hoppes under egenrytter. Gangartshestene vises under egenrytter.   

RR REIERSTAD RIDEHEST er en av initativtagerne/arrangørene i samarbeidsgruppen av norske oppdrettere bak arrangementet.  

 • Proposisjoner, resultater og annen info fra fjorårets arrangement finnes i nyhetsarkivet, les mer her.
 • Proposisjoner og info for Unghestchampionatet 2010, les mer her.  

.  

Privat Dansk Varmblods hoppekåring i Norge - www.avlsinspirasjon.no

omfatter en eksteriør og eventuell sadelkåring (bruksprøve) for hopper i alderen 3 år og eldre. Som utstiller får man en meget kompetent eksteriør- og bruksavprøving av sin avlshoppe. Dommere Poul Graugaard, Ole From Christensen og test-rytter Nicolai Kowalski fra Dansk Varmblods avlsledelse er Dansk Varmblods mest erfarne og betrodde dommere som bedømmer et 1000-talls hester årlig.   

RR Constanza, Unn og RR Landdorne på DV hoppekåring

RR Constanza (RDS), Unn og RR Landdorne (RDH) på privat DV hoppekåring 17.oktober 2009 (Foto: Avlshest.no)

 Dansk Varmblod er en internasjonalt kjent merkevare, og DV-kåring er således varedeklarerende i et internasjonalt marked. En DV-kåret hoppe vil m.a.o bidra til verdi- og næringsutvikling i ens oppdretter-virksomhet. Hoppen innrulleres i Dansk Varmblods avlsvurderingssystem. Dette gir adgang og rettigheter innenfor systemet – både for hoppen og avkommene. For eksempel markedsadgang via salgsarrangementer, salgsstall og auksjoner. Man vil også ha elektronisk tilgang til hestedatabase med avstamning-, resultat og indeks-opplysninger. Oppdretterutdannelse, kurser, seminarer og avlsrådgivning fra Avlsledelsen.   

Mange oppdrettere i Norge avler på danske/tyske hoppe-linjer, og dette er en verdifull mulighet til å føre kontinuiteten i avls-informasjon, -data og -tradisjon videre til neste generasjon. Oppdrettere i Norge (i dansk litteratur benyttes ofte avler, som er synonymt med oppdretter) får med dette tilbudet en større mulighet til å velge tilbud/tjenester fra flere Avlsforbund til en konkurransedyktig pris og som representerer en bærekraftig økonomi for norsk oppdrett.   

 

REGISTRERINGSVEILEDNING FOR NORSKFØDTE DV-FØLL
Ved vår avlsstasjon er det stadig et økende antall kunder som ønsker registrering av sine føll i Dansk Varmblod. Registreringen innebærer at hesten blir Dansk Varmblods, og får et Dansk Varmblods Hestepass. Hesten er like fullt å betrakte som Norskfødt.
JJ Horses har utarbeidet en registreringsveiledning for kunder som ønsker å registrere i Dansk Varmblod:

 

Privat Mecklenburg hoppekåring i Norge

Sir Cisco (San Diego E) (Foto: www.stutteri-ml.dk)

Som en ekstra tjeneste til sine kunder vil Stutteri-ML fra 2010 tilby registrering av avkom etter hingstene Sir Cisco (San Diego E) (e.Sancisco (Sandro Hit – Rohdiamant) / Arpeggio (Accord II – Power e. Pilot)) og Royal Olymp (e. Rohdiamant /Florestan I) i Varmblodstamboken i Mecklenburg, som er et avlsforbund for varmblods ridehest i Tyskland. Dette med bakgrunn i at begge hingstene er kåret der. De vil avholde en eksteriørkåring/registrering i Norge for de hoppeeiere/oppdrettere som ønsker registrering av avkom i Mecklenburg.  Dermed vil bl.a. hoppeeiere som ønsker å avle ridehest med farge gis en ekstra mulighet. Med bakgrunn i  den betydelige utvikling og internasjonalisering som skjer i dagens ridehestavl mener de det er viktig å kunne tilby oppdrettere en slik mulighet.  Begge hingstene er tilgjengelig for semin i 2010 hos RR Reierstad Ridehest på Kløfta/5 mil nord for Oslo/ 2,5 mil fra Oslo Lufthavn Gardermoen (rask og rimelig sædhenting).   

    

  

Et godt samarbeid mellom flere aktører har resultert i en ny portal for ridehest avls- og sportsaktivitet i Norge. Den er initiert av og for næringsaktører og andre aktører innen norsk ridehesteavl, som på generell basis er interessert i og ønsker å jobbe for å stimulere slik aktivitet. Siden vil bl.a romme nyheter og påmeldingsinformasjon til  

 • FØLLFESTIVALEN
 • UNGHESTCHAMPIONATET
 • NORWEGIAN PERFORMANCE SALES (NPS)
 • HOPPEKÅRINGER

Alle aktører som er interessert i å delta eller bidra til å stimulere slik aktivitet er velkommen til å annonsere med link til sin virksomhet. Det samme gjelder tilbydere av tjenester i disse markedsarenaene. Klikk på bildet for å komme inn, god fornøyelse!