TJENESTER

Veterinær Unn Reierstad:

Unn Reierstad

Veterinær Unn Reierstad med eget oppdrett i 2 generasjoner - RR Landdorne og RR For Your Pleasure JC

 • Ambulant hestepraksis – rutineoppdrag og akuttvakt.
 • Avlsstasjon med mottak av hopper til inseminering med fersk og frossen sæd med tilhørende veterinære tjenester 1.mai – 1. september.
 • Bedømmelse av eksteriør-/anatomifunksjon hos hest ifbm. belastningsproblemer, behandling av skade, rehabilitering og avl.
 • Mulighet for hospitalisering av pasienter for etterbehandling og rehabilitering/rekonvalesens inkl beite (korttids- og langtidsopphold).
 • Samarbeid med faglært hovslager og examinert berider for tilpasning av riktig skoning og treningsprogrammer.

 • Les mer…

 

Rådgivning – forebyggende helsearbeid

 • Kompetansesenter – Informasjon – Nettverk ridehestnæring, for utvikling av norsk ryttersport-avl.
 • Veiledning i avlsspørsmål som valg av hingst, ulike avlsprogrammer, -verktøy og muligheter inkl. tilrettelegging ifbm.  registrering/stambokføring.
 • Rådgivning ifbm. skadeforebyggende oppdrett og trening.
 • Sports- og avlsarrangementer for utdannelse av hest/rytter og bedømmelse av eksteriørfunksjon og ridbarhet hos føll, unghester og avlshopper, fremvisning og salg.
 • Salg av unghester. Toppstammet sprangavstamning og kvalitet.

 • Les mer…

 

Berider Inger Bugge:

Inger Bugge / RR Landdorne e. Solos Landtinus / Royal Z II - DV hoppekåring

Berider Inger Bugge (Foto: Avlshest.no)

 • Innridning / tilridning i korte og lengre perioder
 • Klargjøring for fremvisning/salg
 • Samarbeid med veterinær og hovslager for tilpasning av riktig skoning og treningsprogrammer
 • Har også mulighet til å tilby undervisning og noen helgekurs