Hvilken hovslager skal du bruke?

I Norge er yrkesbetegnelsen hovslager desverre ikke «yrkesbeskyttet», dvs at hvem som helst kan kalle seg hovslager og ta betalt for det, uavhengig av utdannelse og bakgrunn. Det er en kjent sak at mange hester dessverre får ledd- og seneskader bl.a. som følge av ukorrekt beslag og feil beskjæring. Beinstillinger og bevegelsesmekanikk er et svært viktig felt, og det kreves kunnskap for f.eks. å avgjøre om en hest med brutt tåakse rent tilfeldig er verket galt, eller om den er vokst opp med og derfor «fiksert» med et avvik. Det finnes mange forskjellige hesteraser, bruksområder og beinstillinger, som alle krever forskjellig beskjæring/sko etter hva de brukes til. Derfor er det viktig å bruke en faglært hovslager, dvs. en som har gjennomgått et fastlagt utdanningsopplegg og avlagt en fag-/svenneprøve, som består av en tverrfaglig teoretisk prøve og en praktisk prøve. En faglært hovslager vil inneha fagbrev. Men også blant de faglærte kan utdanning og bakgrunn variere, da utdanningsløpet ikke er standardisert, med fastsatt pensum og samkjørte lærere. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en felles kompetanseplattform / læreplan med beskrivelse av kompetansemål for faget og delmål for emnene/modulene, men ikke pensumlister, og det kreves kun ståkarakter på den teoretiske delen av fagprøven for å få godkjent vitnemål.

Selve fagprøven blir utarbeidet av en sentral nemnd, med samme prøve i alle fylker. Det holdes slik prøve to ganger i året.

Ulike norske utdanningsløp:
1. Hovedmodell (Reform 1994, 2006-2005):
VG1 (tidligere kalt landbrukskolens grunnkurs), VG2 (tidligere kalt landbruksskolens VKI – andre året) og deretter VKII/2 år i bedrift som lærling = totalt 4 års utdannelse.

2. Opplæring i skole (Kunnskapsløftet 2006, f.o.m. 01.08.2009): VG1 – naturbruk, VG2 – Hest- og hovslagerfaget og VG3 – Hovslagerfaget/opplæring i bedrift = totalt 4 års utdannelse.

3. Særløpsfag: VG1 – naturbruk og deretter tre/3 år i bedrift som lærling = totalt 4 års utdannelse.

  • Kompetanseplattform: se fagplanene fra Utdanningsdirektoratet ovenfor.
  • Vedr. teoriprøven gjelder i utganspunktet at praksis og erfaring i tillegg til egne studier skal tilsvare pensum fra det andre året i videregående skole (VK1 landbruk og naturforvaltning). I praksis vil det likevel være slik at oppgavene er naturlig innrettet mot hovslagerfaget, slik det er beskrevet i Læreplan for opplæring i bedrift, hovslagerfaget (VK2/VG3).

4. Full opplæring i bedrift = totalt 4 års utdannelse.

  • Kompetanseplattform: se fagplanene fra Utdanningsdirektoratet ovenfor.
  • Vedr. teoriprøven gjelder i utganspunktet at praksis og erfaring i tillegg til egne studier skal tilsvare pensum fra det andre året i videregående skole (VK1 landbruk og naturforvaltning). I praksis vil det likevel være slik at oppgavene er naturlig innrettet mot hovslagerfaget, slik det er beskrevet i Læreplan for opplæring i bedrift, hovslagerfaget (VK2/VG3).

5. Praksiskandidater (privatist): Krav til praksis: For å kunne melde seg opp til den praktiske fagprøven må tidligere praksis innenfor faget godkjennes av fylket (fagopplæringskontoret i fylkeskommunen). Det er egne regler for slik godkjenning, som regel 5 års virksomhet i faget der man må kunne dokumentere regnskap fra hest som selvstendignæringsdrivende.

  • Kompetanseplattform: se fagplanene fra Utdanningsdirektoratet ovenfor.
  • Vedr. teoriprøven gjelder i utganspunktet at praksis og erfaring i tillegg til egne studier skal tilsvare pensum fra det andre året i videregående skole (VK1 landbruk og naturforvaltning). I praksis vil det likevel være slik at oppgavene er naturlig innrettet mot hovslagerfaget, slik det er beskrevet i Læreplan for opplæring i bedrift, hovslagerfaget (VK2/VG3).

Fagprøve
Det kreves ingen godkjenning på forhånd for å gå opp til den skriftlige prøven. For punkt 3, 4 og 5 må den tverrfaglige teoriprøven være avlagt og bestått og fylket ha godkjent tidligere praksis i faget før oppmelding til praktisk prøve. Oppmelding skjer til fagopplæringskontoret (Utdanningsavdelingen) i kandidatens hjemfylke. Avleggelse av tverrfaglig teoriprøve skjer ved kandidatens nærmeste videregående skole.

Lærebøker
Blant de bøkene som brukes i opplæring av hovslagerlærlinger kan nevnes disse:

  • Hovpleie og hovbeslag, Friundervisningens Forlag Pensumtjeneste, ISBN 82-13-01639-4.
  • Hovpleje, 2. utg. (dansk) Forlaget Wiegaarden, ISBN 87-98675747
  • På go’fot med hesten, Gyldendal eller Yrkesopplæring, ISBN 82-585-0719-2
  • Hesteeierens Håndbok i naturlig hovrøkt, Lynne publishing, ISBN 82-92483-02-0

 

Du finner mer informasjon om hovslagerutdannelsen og lister over faglærte hovslagere på: