VETERINÆRTJENESTER

Veterinær Unn Reierstad
Veterinær Unn Reierstad

Veterinær Unn Reierstad – Bakgrunn:

  • Veterinær praksis siden 2005/2006.
  • Veterinær fordypning / hovedoppgave i treningsfysiologi – bevegelsesmekanikk hos ridehest fra Sverige / Nederland / Sveits 2005.
  • Avlsstasjon med oppdrett av ridehest siden 2002. Stort nettverk (nasjonalt og internasjonalt) og bransjekunnskap bl.a. fra bakgrunn som sekretær i næringa / avlsledelsen for ridehest (Norsk Varmblod / Stiftelsen Norsk Hestesenter) 2006-2009.
  • Erfaring med hest og produksjonsdyr, FoU, statistikkproduksjon og offentlig forvaltning, bl.a. fra oppvekst på gård med husdyrproduksjon, rideskole og jobbet som hestepasser og røkter (travhest, storfe, sau og gris) 1984-1999, FoU innen kraftfôrbransjen 1997-1999, Statistisk Sentralbyrå 1999-2000, Mattilsynet 2001-2005.
  • Agronom- og hovedfag / masterutdannelse innen landbruk / landskap, forskning og næringsliv fra Vinterlandbruksskolen og Norges Landbrukshøgskole (1998).

 

Avlsstasjon 1.mai – 1. september:

 

Vet_autorisasjon

Rutineoppdrag & akuttvakt – hele året:

 

 

Priser og betingelser 2012:

Veterinærtjenester:

Oppmøte 735,- /timepris 1260,-. Ultralydhonorar 1260,-. Ukomplisert tannrasp flere hester enhetspris 650,- f.o.m. pasient nr 2. Vaksinering enhetspris 400,- f.o.m. pasient nr 2.  Reisetillegg og brukte medisiner/utstyr tilkommer, samt tillegg for kveld/natt/helg.

Veterinærpris inseminering:

Fast sesongpris : Inseminering med fersk sæd : 2500,-
Fast sesongpris : Inseminering med frossen sæd : 4500,-

I prisene inngår all type undersøkelse, behandling og utstyr i forbindelse med reproduksjonspraksis utført på stasjon. I prisen inngår også fritt antall drektighetsundersøkelser. 17 dg, 30 dg og eventuelt senere. Medisiner,  materiell knyttet til eventuell behandling og ev. eksterne laboratorieundersøkelser tilkommer. Ved inseminering med frossen sæd blir hoppene undersøkt inntil 5x daglig. Bytte fra frossen til fersk sæd kan gjøres uten ytterligere veterinær omkostning.

Stasjons-/ekspedisjonsavgift ifbm. inseminering:

Engangsavgift på 2000,- pr hoppe pr hingst/sesong.

Faktureres ved 1. inseminering. Inkluderer fasilitet- og driftskostnader forbundet med investering og drift av avlsstasjon samt all administrasjon og service tilknyttet inseminering (som hjelp med sædformidling / bestilling/ import og lagring av frossensæd). Inkluderer også veiledning og tilrettelegging vedr. føllregistrering (avgifter fra registrator tilkommer). Ved bytte av hingst faktureres ny stasjons-/ekspedisjonsavgift. For avlsstasjoner/hingster på transportsæd vi har avtaler med gis reduksjon i avgiften. Transportkostnader for henting av sæd tikommer.

 

Hingstesæd / bedekningsavgift:

Prisopplegg avgjøres av hingsteholder. Vanlige pris-/risikodelingsmodeller er for fersk/transportsæd betaling i 2 rater hvor 1. rate forfaller til betaling ved inseminering/1.sædleveranse og 2.rate ved 3 mnd drektighet, for frossensæd en fast pris for et antall strå pr sesong. Transportkostnader for forsendelse tilkommer. Det utstedes vanligvis en bedekningskontrakt mellom hingsteholder og hoppeeier som viser betingelsene.

 

Oppstalling (helpensjon) på stasjon eller ifbm. etterbehandling/rehabilitering/rekonvalesens:

150,- per døgn eller 3500,- pr mnd. Faktureres ved Hoppas hjemreise/månedlig. Spesialpris langtidsopphold løsdrift/beite for unghester/rekonvalesenshester/hopper som kommer minst to mnd før bedekningssesongens begynnelse (1. mars) og blir stående etter bedekningssesongens slutt (fra 1.september): 2400,- pr mnd (1 mnd oppsigelse) faktureres månedlig på forskudd.

Hvis ikke hesten har fått ormekur siste uke, blir dette gitt ved ankomst og fakturert i tillegg. Tilsvarende for vaksiner som er utløpt/i ferd med å utløpe ved ankomst, og hester som blir stående over noe tid blir gitt nødvendige ormekurer og vaksiner og fakturert for det. Ved følling på stasjon: Veterinærkostnader/kostnader ifbm. føllingsvakt tilkommer. Fra føllet er 3 mnd faktureres oppstalling langtidsopphold for dette. Oppstalling innebærer daglig tilsyn og inn-/utslipp/møkking ved behov, administrasjon av regelmessig verking/skoning/tannrasp, gratis salgsannonse på vår hjemmeside, samt at vi også er behjelpelig med å tilby tjenester for oppfølging av hoppe og avkom så de kommer inn i et godt system, se bl.a TERMINLISTE, TILRIDNING og NYHETER. Stasjon tar vare på hest/føll på best mulig måte, med regelmessig veterinært tilsyn. Hestene oppstalles for øvrig på Hoppeeier/Oppdretters (oppdragsgivers) eget ansvar og stasjon svarer ikke for skade eller sykdom som hesten eller føll ved fot kan få under oppstalling / utegang / inseminering. Dersom det oppstår skade på hest/føll hvor veterinærhjelp er nødvendig gis fullmakt til å yte nødvendig veterinærhjelp for oppdragsgivers regning. Oppdragsgiver kontaktes så raskt som mulig. Andre tilleggstjenester som hovslager, tannrasp, visning på skuer o.l er heller ikke inkludert. 

NB. Det tilkommer mva til samtlige oppgitte priser. Faktura-/administrasjonsgebyr 80,-. Før ankomst fylles ut en egenerklæring/ bedeknings-/oppstallingskontrakt. Hestens rase- og sportspass skal følge hesten til Stasjon. Prisene og betingelsene for insemininering og oppstalling justeres årlig ved årsskiftet/inngangen til ny avlssesong, for ordinære veterinærtjenester ved behov (sfa. bl.a. investering i  utstyr og kompetanseheving, endringer i rammebetingelser eller marked). 

DNV_logo_m_tekst_hvit

Medlem av

 

Diplomer / kursbevis