AVLSSTASJON

Vi tilbyr SÆDFORMIDLING & INSEMINERING ved vår avlsstasjon på KLØFTA / 5 MIL NORD for OSLO / 2,5 MIL FRA OSLO LUFTHAVN GARDERMOEN (rask og rimelig sædhenting): Alle tilgjengelige norskstasjonerte og utenlandskstasjonerte hingster på transport og frossen sæd vil være mulig.

 

Avlsstasjonen er åpen fra 1.mai til 1.september. I 2018 åpnet vi ny stall.

Avlsstasjon Reierstad Ridehest (Foto: Reierstad Ridehest / Veterinær Reierstad)

Avlsstasjon Reierstad Ridehest (Foto: Reierstad Ridehest / Veterinær Reierstad)

Avlsstasjon Reierstad Ridehest (Foto: Reierstad Ridehest / Veterinær Reierstad)

 

Priser og betingelser 2021:

Veterinærpris inseminering:

Fast sesongpris : Inseminering med fersk sæd : 4500,-
Fast sesongpris : Inseminering med frossen sæd : 5500,-

I prisene inngår all type undersøkelse, behandling og utstyr i forbindelse med reproduksjonspraksis utført på stasjon. I prisen inngår også fritt antall drektighetsundersøkelser. 17 dg, 30 dg og eventuelt senere. Medisiner,  materiell knyttet til eventuell behandling og ev. eksterne laboratorieundersøkelser tilkommer. Ved inseminering med frossen sæd blir hoppene undersøkt inntil 5x daglig. Bytte fra frossen til fersk sæd kan gjøres uten ytterligere veterinær omkostning.

Drektighetsprosent ligger statistisk på nivå 75%. Dvs at det foreligger en 25% risiko for at tjenesten IKKE resulterer i drektig hoppe. Avlsstasjon er ikke erstatningsskyldig ved uteblivende drektighet.

Stasjons-/ekspedisjonsavgift ifbm. inseminering:

Engangsavgift på 2500,- pr hoppe pr hingst/sesong.

Faktureres ved 1. inseminering. Inkluderer fasilitet- og driftskostnader forbundet med investering og drift av avlsstasjon samt all administrasjon og service tilknyttet inseminering (som hjelp med sædformidling / bestilling/ import og lagring av frossensæd). Inkluderer også veiledning og tilrettelegging vedr. føllregistrering (avgifter fra registrator tilkommer). Ved bytte av hingst faktureres ny stasjons-/ekspedisjonsavgift. For de som ønsker å lagre frossen sæd til senere sesonger hos oss faktureres den årlig. Dersom den ikke blir betalt råder Avlsstasjon fritt over sæden og kan kaste eller selge den, avhengig av sædleverandørs betingelser. For avlsstasjoner/hingster på transportsæd vi har avtaler med gis reduksjon i avgiften. Transportkostnader for henting av sæd tikommer.

Avlsstasjon står ikke økonomisk ansvarlig for kvaliteten på mottatt/lagret sæd. Stasjon tar vare på frossen sæd på best mulig måte, med regelmessig tilførsel av flytende Nitrogen og forsikring av varelager mot plutselige og uforutsette skader som brann/naturskade, sæd oppbevares for øvrig på eier/oppdragsgivers egen risiko og stasjon svarer ikke for skade eller tap som oppstår under transport eller lagring.

Hingstesæd / bedekningsavgift:

Prisopplegg avgjøres av hingsteholder. Vanlige pris-/risikodelingsmodeller er for fersk/transportsæd betaling i 2 rater hvor 1. rate forfaller til betaling ved inseminering/1.sædleveranse og 2.rate ved 3 mnd drektighet, for frossensæd en fast pris for et antall strå pr sesong. Transportkostnader for forsendelse tilkommer. Det utstedes vanligvis en bedekningskontrakt mellom hingsteholder og hoppeeier som viser betingelsene.

 

Oppstalling (helpensjon) på stasjon

Hoppe uten føll: 150,- per døgn eller 4000,- pr mnd.
Hoppe med føll: 200,- per døgn eller 5500,- pr mnd.

Faktureres ved Hoppas hjemreise/månedlig. Spesialpris langtidsopphold løsdrift/beite for unghester/rekonvalesenshester/hopper som kommer minst to mnd før bedekningssesongens begynnelse (1. mars) og blir stående etter bedekningssesongens slutt (fra 1.september): 3200,- pr mnd (1 mnd oppsigelse) faktureres månedlig på forskudd. Tilleggstjenester som hovslager, tannrasp, visning på skuer o.l er ikke inkludert.

Hvis ikke hesten har fått ormekur siste uke eller det kan legges frem attest på nylig eggtelling, kan dette bli utført ved ankomst og fakturert i tillegg. Tilsvarende for vaksiner som er utløpt/i ferd med å utløpe ved ankomst, og hester som blir stående over noe tid blir gitt nødvendige ormekurer og vaksiner og fakturert for det. Ved følling på stasjon: Veterinærkostnader/kostnader ifbm. føllingsvakt tilkommer. Fra føllet er 3 mnd faktureres oppstalling langtidsopphold for dette.

Oppstalling innebærer daglig tilsyn og inn-/utslipp/møkking ved behov, administrasjon av regelmessig verking/skoning/tannrasp, gratis salgsannonse på vår hjemmeside, samt at vi også er behjelpelig med å tilby tjenester for oppfølging av hoppe og avkom så de kommer inn i et godt system, se bl.a TERMINLISTETILRIDNING og NYHETER. Stasjon tar vare på hest/føll på best mulig måte, og i henhold til allmenne bestemmelser for tilfredsstillende dyrehold, med regelmessig veterinært tilsyn. «Dusj og føn» er ikke inkludert, oppstallingsopplegg og rutine avtales for øvrig individuelt (se ovenfor). Hestene oppstalles for Hoppeeier/Oppdretters (oppdragsgivers) regning og risiko, herunder eiers ansvar og belastning ved eventuelt hendig uhell, skade eller sykdom som hesten eller føll ved fot kan få under oppstalling / utegang / inseminering. Dersom det oppstår skade på hest/føll hvor veterinærhjelp er nødvendig gis fullmakt til å yte nødvendig veterinærhjelp for oppdragsgivers regning. Oppdragsgiver kontaktes så raskt som mulig.

NB. Det tilkommer mva til samtlige oppgitte priser. Faktura-/administrasjonsgebyr 80,-.

Prisene og betingelsene for inseminering og oppstalling justeres årlig ved årsskiftet/inngangen til ny avlssesong, for ordinære veterinærtjenester ved behov (sfa. bl.a. investering i  utstyr og kompetanseheving, endringer i rammebetingelser eller marked).