Dansk Varmblod for næringa

RR benytter Dansk Varmblod – for den næringsdrivende oppdretteren

RR REIERSTAD RIDEHEST benytter seg av tjenester fra Dansk Varmblod. Dansk Varmblod er blant de ledende avlsorganisasjoner i Europa. På verdensrankingen (WBFSH) for 2009 ligger forbundet på en 3.plass i dressur og en 9.plass i sprang av over 50 forbund. Det er omlag 5000 hopper kåret i forbundet, og det er registrert ca 5850 medlemmer. Størstedelen av importerte ridehester til Norge er av DV-avstamning. Rytterne i Norge er således vel kjent med DV ridehest. En kåring i dette forbundet er derfor et kvalitetsstempel for hoppeeiere som ønsker å avle i Norge. Dansk Varmblod har videre en velfungerende database med avlsindekser som rangerer hestene i sport og avl, samt omfattende slektskapsmatriser med bl.a. kåringsresultater for hvert individ. Les mer om indeksene her og herVårt avlsmateriale har sprangindeks over gjennomsnittet for den danske – og norske -populasjonenen. I september/oktober avholdes DV privatkåring i Norge – og med det tilbys også andre norske oppdrettere lettere tilgang til et profesjonelt og moderne avlsverktøy. RR REIERSTAD RIDEHEST er en av iniativtagerne/arrangørene til arrangementet. Les mer her. Les også mer under Nyheter og vår terminliste

 

Konkurransedyktig merkevare, service, data, markedsføring…

Dansk Varmblod henter kontinuerlig inn mye hest fra de store avlslandene som Tyskland, Nederland og Belgia og til dels også Frankrike, nasjoner som har en så forankret avl at mange vurderer å like gjerne dra til Danmark som til Tyskland.

DV er tilknyttet en stor hestedatabase hvor alle individer blir registrert med all dokumentert informasjon hva gjelder slektskap uavhengig av «kåring» og «typegodkjenning» / alle hopper i alle aldre kan møte til kåring uavhengig av bakgrunn, og hvor egenskapsinformasjon i form av både utstillings- og avprøvningsresultater samt sportsresultater er registrert for en stor del av individene.  Foruten direkte tilgang for medlemmer – oppdretter og kunde – muliggjør dette et faglig basert, systematisk avlsarbeid, som gir utbytte i praksis. 

DV har også nylig skilt ut et eget spranghestprogram i sitt avlsmål innenfor dette systemet, for å bringe forbundet fremover i sprangavlen. 

Envidere er DV en velfungerende demokratisk/oppdretterstyrt organisasjon, med et stort, profesjonelt sekretariat med svært rask og god service til sine medlemmer.

Og ikke minst – Dansk Varmblod er særskilt velrenommert for sin dyktige markedsføring, Herning er på få år blitt et begrep.

… og utbytte av avlsteori i praksis

Ved å kåre i DV kan man som oppdretter få direkte tilgang til avlsverdier på egne hester. Hilde Hauge, master i avl fra Universitetet for miljø- og biovitenskap (og medlem av Avlsutvalget i NV), skrev i Ridehesten Norge nr 05/09 litt om avlsteori i praksis, og hvorfor avlsindekser er et viktig verktøy i husdyravlen:

«Med hjelp fra datamaskiner kan kompliserte modeller som vekter registrerte egenskaper med ulik arvbarhet på hesten og dens slektninger i ulike miljø beregnes i forhold til et avlsmål, og dermed fås et mål på hvert enkelt individs avlsverdi (ønskede gener) i forhold til resten av populasjonen som avler mot samme avlsmål».

Avlsverdien gir deg altså til enhver tid det totale bildet på hvordan nettopp din hoppes egenskaper – de egenskapene som ønskes vektlagt i avlsmålet – faktisk nedarves og viser seg i avkom i forhold til resten av populasjonen. Dette kan så brukes til konkret valg av hingst med beregnet avlsverdi innen samme populasjon.

Alle verdens ledende avlsforbund i dag benytter seg av avlsindeksberegninger som seleksjonsverktøy i sin avl. Kort og godt fordi det gir raskere og faglig fundamentert avlsfremgang, sikrere resultater og økonomi i oppdrettet.  Forbund hvor slike verktøy ikke er på plass – som i Norge – er prisgitt en subjektiv fenotypeseleksjon, hvor informasjonen om hestene begrenser seg til enkeltstående bedømmelser (på individnivå) og ‘avlsstatistisk’ håndarbeid av ‘hestekyndige’ ut i fra hva man kan se og føle med det blotte «øye», og hvor resultatene derfor blir mer tilfeldige og preget av ‘synsing’. Les bl.a. artikler/debatt Med hjärtat for avlen, En ekte entusiast , Mannen med kjepphesten og Norsk forskning på ridehest på Avlshest.no.

Indeksbasert seleksjon krever og medfører at datafangsten blir profesjonalisert. De samme dataene må registreres på alle individer etter et standardisert skjema som gir sammenlignbarhet og reproduserbarhet. Med flere 1000-talls hester som går igjennom et slikt system hvert år blir også dommere og arrangør-apparat meget kompetent.

Alt sammen faktorer som bidrar til å gi økonomi i oppdrettet.

 

DV relevant i Norge – avlsmålet internasjonalt det samme

Siden en svært stor andel av den norske ridehestpopulasjonen (anslagsvis i størrelsesorden 80 %) nettopp kommer fra DV gjennom import av hester og hingstesæd, vil mange av våre hester allerede ha foreldre, søsken, avkom og fjernere slektninger i eller med identiske gener som DVs populasjon.

Foruten at avlsmålet internasjonalt er det samme - satt av kravene fra sporten, er den norske og danske populasjonen dessuten i tillegg ytterligere harmonisert gjennom dommersamarbeid gjennom mange år (leder av dansk kåringskommisjon er bl.a.  medlem av norsk kåringsnemd).

Norsk Varmblod (NV) bekrefter også utad en fusjon med DV på flere plan, bl.a. ved at leder og styremedlemmer opptrer som de største agenter på DV-hingster i Norge, og gjennom direkte godkjenning av bedømmelsesresultater fra DV, f.eks. elitehingster og andre hingster kåret i DV (hingstekåringen 2009), samt utnevnelse av elitedyr på grunnlag av avkomsprestasjoner i DV.

Svært mange norske hopper vil dermed – foruten tilgang til en merkevare – direkte kunne få ut en realistisk avlsverdi med stor sikkerhet (basert på en populasjon med 5000 fødte føll i året og en erfarings- og organisasjonssikret datafangst) gjennom kåring i DV.

Dermed blir avlsarbeidet mye sikrere for den enkelte.

Mer informasjon om Dansk Varmblod finner du på www.varmblod.dk.