VETERINÆRTJENESTER

Veterinær Unn Reierstad
Veterinær Unn Reierstad

Veterinær Unn Reierstad – Bakgrunn:

  • Veterinær praksis siden 2005/2006.
  • Utdannet Veterinær i Norge i 2005 med fordypning / hovedoppgave i Sverige / Nederland / Sveits på treningsfysiologi – bevegelsesmekanikk hos ridehest.
  • Diverse arbeidserfaring fra næringsliv, FoU og ledelse. Drevet avlsstasjon med oppdrett av ridehest siden 2002. Stort nettverk (nasjonalt og internasjonalt) og bransjekunnskap bl.a. fra bakgrunn som sekretær i næringa / avlsledelsen for ridehest (Norsk Varmblod / Stiftelsen Norsk Hestesenter) 2006-2009. Medstifter av og styremedlem i Dansk Varmblod Norge siden 2012.

 

Avlsstasjon 1.mai – 1. september:

  • Mottak av hopper til inseminering med fersk og frossen sæd med tilhørende veterinære tjenester.
  • For kunder ved avlsstasjon hjelp med formidling og import (inkl. helsemessige krav, fortolling og transport) av frossen og fersk transportsæd fra utenlandske og norskstasjonerte hingster, samt veiledning og hjelp med registrering av avkom.

 

Vet_autorisasjon

Rutineoppdrag & akuttvakt – på klinikk og noe ambulatorisk:

 

Priser og betingelser:

Veterinærtjenester:

 

Oppstalling (helpensjon) ifbm. etterbehandling/rehabilitering/rekonvalesens:

150,- per døgn eller 3500,- pr mnd. Faktureres ved hestens hjemreise/månedlig. Spesialpris langtidsopphold løsdrift/beite for unghester/rekonvalesenshester/hopper som kommer minst to mnd før bedekningssesongens begynnelse (1. mars) og blir stående etter bedekningssesongens slutt (fra 1.september): 2400,- pr mnd (1 mnd oppsigelse) faktureres månedlig på forskudd. Tilleggstjenester som hovslager, tannrasp, visning på skuer o.l er ikke inkludert.

Hvis ikke hesten har fått ormekur siste uke eller det kan legges frem attest på nylig eggtelling, kan dette bli utført ved ankomst og fakturert i tillegg. Tilsvarende for vaksiner som er utløpt/i ferd med å utløpe ved ankomst, og hester som blir stående over noe tid blir gitt nødvendige ormekurer og vaksiner og fakturert for det.

Oppstalling innebærer daglig tilsyn og inn-/utslipp/møkking ved behov, administrasjon av regelmessig verking/skoning/tannrasp. Stasjon tar vare på hest/evt føll ved fot på best mulig måte, med regelmessig veterinært tilsyn. Hestene oppstalles for øvrig på hesteeiers (oppdragsgivers) eget ansvar og stasjon svarer ikke for skade eller sykdom som hesten eller føll ved fot kan få under oppstalling. Dersom det oppstår skade på hest/føll hvor veterinærhjelp er nødvendig gis fullmakt til å yte nødvendig veterinærhjelp for oppdragsgivers regning. Oppdragsgiver kontaktes så raskt som mulig og om mulig i forkant.

NB. Det tilkommer mva til samtlige oppgitte priser. Faktura-/administrasjonsgebyr 80,-. Før ankomst fylles ut en egenerklæring/ oppstallingskontrakt. Hestens rase- og sportspass skal følge hesten. Prisene og betingelsene for oppstalling justeres årlig ved årsskiftet, for ordinære veterinærtjenester ved behov (sfa. bl.a. investering i  utstyr og kompetanseheving, endringer i rammebetingelser eller marked). 

 

DNV_logo_m_tekst_hvit

Medlem av

 

Diplomer / kursbevis